Big Builders (4-6)

.

K’NEX® ile STEM Atölyeleri (Big Builders)

4-6 yaş okul öncesi öğrencileri için uygun

Ortalama atölye süresi: 45 dakika

e² Genç Mühendisler oyun ile öğrenmenin gücüne inanır. Big Builders programıyla fen biliminin temellerine erken yaşlarda adım atmak mümkün.

Mevcut Big Builders etkinliklerini gör

Bu program boyunca öğrencilerimiz onlara temin edeceğimiz özel K’NEX® kitlerle 3 boyutlu modeller inşa edecek, uygulamalı atölyelerimiz sayesinde, üst sınıflara geçtiklerinde görecekleri komplike konuları çok daha kolay anlayacaklar.

Oyun temelli programımız ile çevre, dünya, hayvanlar ve doğa hakkındaki bilgilerini artırıp, mühendislik terimleri ile tanışacaklar, basit fen ve matematik konularına giriş yapacaklar.

Atölyelerde yapılan uygulamalar onları üst sınıflara hazırlamakla kalmayacak, yaratıcılıklarını, iletişim yeteneklerini ve motor becerilerini geliştirecek. Yaratmayı daha çok sevecek, tek başlarına problem çözme konusunda kendilerine daha çok güvenecekler.

Big Builders Programında Neler Var?

Programımız küçük yaşları fen biliminin temelleri ile tanıştırıyor. Çocuklar, hikayeler, oyunlar veya deneyler içeren basit bir teorik anlatım sonrasında onlara temin edeceğimiz özel K’NEX® kitlerle 3 boyutlu modeller inşa edecek, uygulamalı atölyelerimiz sayesinde birçok fen ve matematik kavramını eğlenerek öğrenecekler. Yer çekimi, sürtünme ve denge tanışacakları kavramlardan sadece birkaçı. Senelik programımız içinde, değişik geometrik şekiller, mekân algısı ve hareketli/hareketsiz parçalar hakkında sohbet edeceğiz. Modellerimizden birçoğu hayvan ve doğa temalarını içerdiği için çocuklar basit biyoloji kavramlarını da öğrenecekler.

Big Builders Programının Diğer Kazanımları:

  • Dünya ve çevre farkındalığının artması
  • Bir topluluğun parçası olduğunu hissetme ve aidiyet duygusunun kuvvetlenmesi
  • Bağımsız ve yaratıcı düşünmenin gelişmesi
  • Kendi kendine yetebilme duygusunun ve problem çözebilme becerisinin gelişmesi
  • Takım çalışmasını, iş birliğini ve topluluk halinde eğlenebilmeyi öğrenme

Big Builders Modellerinden Bazıları:

  • Basit geometrik şekiller
  • Hayvanlar
  • Güneş Sistemi
  • Eğlence parkı
  • Ulaşım araçları
× Merhaba, yardımcı olabilir miyiz?